13 Οκτ 2009

Πολυνομία – διαφθορά – ανυπαρξία ελέγχων

Η πολυνομία είναι ένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα στον κλάδο της οικοδομής το οποίο, σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικών ελέγχων, συντελεί στην συνεχή ενίσχυση των φαινομένων διαφθοράς[1]. Το τρίπτυχο πολυνομία – διαφθορά – ανυπαρξία ελέγχων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και επηρεάζει δυσμενώς την υγιή ανάπτυξη του κλάδου σε βάθος χρόνου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεχούς αύξησης των νομοθετικών διατάξεων είναι ότι γνωστή εταιρία που ασχολείται με την διαρκή ενημέρωση της νομοθεσίας των κατασκευών διαφημίζεται ότι έχει ξεπεράσει τους 130 τόμους.

Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικές διατάξεις και μεγάλη παραμετροποίηση στο κάθε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να χάνεται η έννοια των νόμων και της νομιμότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αντίληψη του νόμου 3212/03, κάθε μηχανικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις μελέτες του, άρα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των διατάξεων, εγκυκλίων και νόμων, πράγμα που είναι πρακτικά αδύνατο.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι έχει γίνει προσπάθεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Συμβούλιο της Επικρατείας για κωδικοποίηση της βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας το 1999 και παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες παρήγαγε έναν Κώδικα 447 άρθρων.

Όμως η συνεχής παραγωγής νέων νόμων ακόμη και στο διάστημα της κωδικοποίησης, αλλά και η μη ολοκλήρωση της προσπάθειας με κύρωση του Κώδικα από Βουλή, έβαλε αυτήν την προσπάθεια στο περιθώριο και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε.

Η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημιουργεί φαινόμενα διατάξεων που η μία καταργεί ή αντίκειται ή είναι ασύμβατη με την άλλη, με αποτέλεσμα την παρανομία. Πολλές φορές εκδίδονται αποφάσεις ή ακόμα και ολόκληροι νόμοι με αντισυνταγματικές διατάξεις. Σήμερα επεκτείνεται η παραγωγή νομοθεσίας συνεχώς από νέους φορείς όπως Νομαρχίες, Δήμους, Δημοτικά Συμβούλια, κλπ.

Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς ήρθε και μια πρόχειρη τροπολογία για τους ημιυπαιθρίους χώρους, που προσθέτει τη νέα ορολογία της «τακτοποίησης», δηλαδή θα υπάρχουν νόμιμοι, παράνομοι και «τακτοποιημένοι» χώροι. Επιπλέον, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι σύννομη και συνταγματική η «τακτοποίηση» των χώρων αυτών.

Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό και απλοποιημένο καθεστώς πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: