13 Οκτ 2009

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ιδιωτικά Έργα – οικοδομική δραστηριότητα

Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν επηρεάσει την πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τομέα των ιδιωτικών έργων και της οικοδομικής δραστηριότητας σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:

Το τρίπτυχο πολυνομία – διαφθορά – ανυπαρξία ελέγχων

Πολιτική γης

Φορολογική πολιτική στα ακίνητα

Οικονομική συγκυρία

Δημογραφικές εξελίξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: