13 Οκτ 2009

Πολιτική γης

Το κόστος των ακινήτων επηρεάζει την τελική τιμή των κατοικιών. Αυτό αναλύεται σε δύο βασικούς τομείς:

- Το κόστος κατασκευής

- Το κόστος της γης

Το κόστος κατασκευής είναι ένας παράγοντας που επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και την γενική οικονομική συγκυρία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.1.2 τα 3 τελευταία τρίμηνα (Δ’ 2008, Α’ 2009 και Β’ 2009) για πρώτη φορά από το 1981, όπου και υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η μείωση αυτή είναι σε απόλυτα μεγέθη. Λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει το κόστος των ακινήτων είναι η αξία της γης. Στον τομέα αυτό οι πολιτικές επιλογές είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές στην αξία της γης. Αυτό που ονομάζουμε «πολιτική γης». Η βασική λογική είναι ότι η ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλεως αυξάνει την προσφορά μειώνοντας το κόστος της νόμιμα δομούμενης γης, και συνεπώς τις τιμές των οικοπέδων.

Επομένως, επιβάλλεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλεως περιοχών για τις οποίες υπάρχει χρόνια εκκρεμότητα. Αυτό βέβαια, πρέπει να συνοδεύεται και από επενδύσεις σε υποδομές, περιβάλλον και μεταφορικά μέσα, αλλά και από ένα σαφή συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό για την ευρύτερη περιοχή. Είναι λοιπόν εμφανές ότι δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν γρήγορα οι εντάξεις στο σχέδιο πόλεως νέων περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: