10 Οκτ 2009

Δημόσιο Χρέος Κ.Κ. στις 31/3/2004 και 30/6/2009

Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Νο 54 του Ιουνίου του 2009 που ανακοινώνεται απ' το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους άργησε να δημοσιευτεί έναμισι μήνα για προφανείς λόγους. Έπρεπε να είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου 2009 και δημοσιοποιήθηκε 7 Οκτωβρίου 2009 μετά τις εκλογές και κατόπιν παρέμβασης του Γιώργου ΠαπακωνσταντίνουΠαραθέτω τα παρακάτω στοιχεία της κυβέρνησης της Ν.Δ. από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
30/6/2009

Τα συμπεράσματα είναι :

Το δημόσιο χρέος κεντρικής κυβέρνησης
ήταν 184.514,3 εκ. € και έγινε 292.306,45 εκ. €
άυξηση 58,42% μέσα σε 5 χρόνια και 3 μήνες

Το Υφιστάμενο ύψος εγγυημένων δανείων
ήταν 11.185,3 εκ. € και έγινε 26.909,6 εκ. €
άυξηση 140,58% μέσα σε 5 χρόνια και 3 μήνες

Η Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια Χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν 6,80 έτη και έγινε 8,16 έτη
άυξηση 19,86% ή 1,36 έτη μέσα σε 5 χρόνια και 3 μήνες,
η δε μεταφορά του χρέους έφτασε μέχρι το 2057 !!

Δεν υπάρχουν σχόλια: