13 Οκτ 2009

Οικονομική συγκυρία

Η εκάστοτε οικονομική συγκυρία σαφώς επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών στα ακίνητα. Στην παρούσα περίοδο, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και οι κλυδωνισμοί που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια και στην ελληνική οικονομία έχει οδηγήσει σε μείωση της ρευστότητας των νοικοκυριών, μείωση των χορηγήσεων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, σημαντική πτώση των επιχειρηματικών προσδοκιών και γενικευμένη αβεβαιότητα.

Όλα τα παραπάνω έχουν επηρεάσει τη ζήτηση για νέες κατοικίες, τις κινήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και τις επενδύσεις σε ακίνητα, με αποτέλεσμα η αγορά των ακινήτων να βρίσκεται σε στασιμότητα κατά το τελευταίο διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: