23 Φεβ 2009

Ποιες κατηγορίες έργων πρέπει να περιλαμβάνει το ΜΗΚΙΕ ;

Λέγοντας ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα όλοι έχουν στο νου τους την οικοδομή. Στο σχέδιο αυτό που επεξεργαζόμαστε πρέπει να περιλαμβάνονται κάθε είδους ιδιωτικά έργα κατασκευάζονται ή που μπορούν να κατασκευαστούν στο μέλλον.


- Κατοικίες (Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών)

- Λοιπά Οικοδομικά Έργα (συνάθροισης κοινού-ειδικά κτίρια):

· Γραφεία, κτίρια Γραφείων

· Φροντιστήρια, Εκπαιδευτήρια

· Νοσοκομεία, Παιδικοί Σταθμοί

· Ξενοδοχεία, καταλύματα πάσης φύσεως

· Κέντρα ψυχαγωγίας κοινού

· Αθλητικές εγκαταστάσεις

· Εμπορικά κέντρα - καταστήματα

- Ιδιωτικά Έργα ανακατασκευών - ενισχύσεων - επισκευών φέροντος οργανισμού

- Ιδιωτικά βιομηχανικά έργα:

· Χημικά, διυλιστήρια κλπ

· Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες, εργαστήρια, αποθήκες

· Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

· Πρατήρια βενζίνης

- Ιδιωτικά λιμενικά Έργα (Μαρίνες, κρηπιδώτοιχοι κλπ)

- Ιδιωτικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα,

- Ιδιωτικά Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Δικτύων,

- Ιδιωτικά συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας (π.χ κυκλοφορίας και σύνδεσης χώρων στάθμευσης με το οδικό δίκτυο)

- Ιδιωτικά ενεργειακά έργα (αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ)


Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η κατηγορία οικοδομικά έργα που υπάρχει στα δημόσια έργα έχει διαχωριστεί σε 3 κατηγορίες

1. Κατοικίες (Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών)

2. Λοιπά Οικοδομικά Έργα (συνάθροισης κοινού-ειδικά κτίρια)

3. Ιδιωτικά Έργα ενισχύσεων - επισκευών φέροντος οργανισμού.

Αυτό έγινε με την σκέψη ότι οι ιδιωτικές κατοικίες είναι διαφορετική κατηγορία με ειδικές απαιτήσεις στην ποιότητα και στην ιδιαιτερότητα των ιδιοκτητών και οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτά.

Για την συνήθη κατηγορία οικοδομικών έργων που υπάρχει στα δημόσια έργα που είναι κυρίως συνάθροισης κοινού-ειδικά κτίρια υπάρχουν πολλές και αναλυτικές προδιαγραφές στην νομοθεσία και τις τεχνικές οδηγίες.

Για την τρίτη κατηγορία νομίζω ότι είναι φανερό ότι η επιστημονική κατάρτιση που απαιτείται είναι τέτοια που από μόνη της δικαιολογεί την διαφοροποίηση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: