23 Φεβ 2009

Το εμπορικό επιχειρείν ταυτίζεται με το κατασκευαστικό επιχειρείν ;

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρέπει να έχουμε μόνο την ιδιωτική οικοδομή στο μυαλό μας. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις σήμερα η εμπορική επιχείρηση να είναι και κατασκευαστική στις περιπτώσεις των οικοδομών αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο δε να εφαρμοστεί στις άλλες κατηγορίες ιδιωτικών έργων π.χ. στα βιομηχανικά έργα ή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δικτύων κ.λ.π.

Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μια εμπορική επιχείρηση (που διέπεται απ΄ τους κανόνες του εμπορικού δικαίου) μπορεί να κάνει απριόρι και κατασκευές.

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν και εμπόριο και τότε πρέπει να έχουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις που θέτει το εμπορικό δίκαιο. Όμως δεν είναι δυνατόν να τις βλέπουμε ως εμπορικές επιχειρήσεις, είτε θέτοντας οικονομικούς όρους, είτε καταργώντας την απαίτηση για επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία πάνω στην κατασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: