23 Φεβ 2009

Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων

Εισαγωγή

Πριν μπω στο θέμα θέλω να πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια που ασχολούμαι με το ΜΗΚΙΕ στη Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων και σε άλλες επιτροπές που έχουν γίνει στο ΤΕΕ καθώς και στην ημερίδα που διοργανώθηκε απ΄ το ΤΕΕ για το θέμα έχω ακούσει πολλές απόψεις αλληλοσυγκρουόμενες να υποστηρίζονται μαχητικά από μηχανικούς και άλλους παράγοντες που βρίσκονται στο χώρο της οικοδομής. Οι απόψεις αυτές πολλές φορές πηγάζουν από προσωπικά ή κλαδικά ιδιοτελή μικροσυμφέροντα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε εδώ, στον χώρο μας, τις αρχές που πρέπει να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα, πάντοτε έχοντας στο νου μας ότι το ΤΕΕ είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους και όχι μια συντεχνία.

Γιατί θέλουμε το ΜΗΚΙΕ ;

Σαν αρχή μας πρέπει να είναι :

Α) Να βελτιώσουμε την ποιότητα των ιδιωτικών κατασκευών στην χώρα μας,

Β) Να εξυγιάνουμε το σύστημα παραγωγής των ιδιωτικών έργων,

Γ) Να θεσμοθετήσουμε τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συνόλου των συντελεστών παραγωγής των ιδιωτικών έργων.

Οι παρακάτω σκέψεις είναι βασισμένες μόνο σ΄ αυτές τις τρεις αρχές.

Πρέπει λοιπόν εδώ στην αντιπροσωπεία να απαντήσουμε σε μερικά βασικά ερωτήματα.

α. Είναι η κατασκευή ένα επιστημονικό έργο ;

β. Ποιες κατηγορίες έργων πρέπει να περιλαμβάνει το ΜΗΚΙΕ ;

γ. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής των ιδιωτικών έργων ; Πρέπει να θεσμοθετήσουμε τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του συνόλου των συντελεστών παραγωγής των ιδιωτικών έργων ;

δ. Ποιοι πρέπει να εντάσσονται στο ΜΗΚΙΕ ; Τι πρέπει να κάνουμε με τους κατασκευαστές δημοσίων έργων και τι με τους μελετητές δημοσίων έργων ;

ε. Το εμπορικό επιχειρείν ταυτίζεται με το κατασκευαστικό επιχειρείν ;

στ. Πρέπει να υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις απ΄ τις επιχειρήσεις ή πρέπει να ζητείται εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων ;

ζ. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για αυτεπιστασία ;


Θα προσπαθήσω να δώσω σύντομες απαντήσεις στα πιο πάνω δύσκολα αλλά και επιτακτικά ερωτήματα πάντα έχοντας στο μυαλό μου τις αρχές που προανέφερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: