23 Φεβ 2009

Πρέπει να υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις απ΄ τις επιχειρήσεις ή πρέπει να ζητείται εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων ;

Σύμφωνα με όλα τα σχέδια Π.Δ. που έχει βγάλει κατά καιρούς το υπουργείο απαιτούνταν ελάχιστα κεφάλαια για την κατάταξη μιας επιχείρησης στο ΜΗΚΙΕ. Αυτό είναι μια στρεβλή μεταφορά του μοντέλου των δημοσίων έργων στα ιδιωτικά.

Στα δημόσια έργα μπορεί ο κύριος του έργου (το δημόσιο) να διαθέτει τα χρήματα αλλά ζητάει πίστωση απ' τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Στο ιδιωτικό έργο ο κύριος του έργου είναι αυτός που διαθέτει τα χρήματα. Πίστωση απ' τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεν ζητείτε.

Όσο για την περίπτωση της αντιπαροχής είναι διαφορετική, γιατί τότε η επιχείρηση με την εμπορική της ιδιότητα είναι και κύριος του έργου και όχι με την κατασκευαστική της ιδιότητα.

Αυτό που πρέπει να θεσπιστεί στο σχέδιο μας είναι η έννοια της «εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου». Έννοια που υπάρχει στα δημόσια έργα και απαιτείται να θεσμοθετηθεί και στα ιδιωτικά για τους λόγους αρχής που έχουμε αναφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: