14 Ιουλ 2010

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ Φ.Ε.Κ. ΣΤΟ INTERNET

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861/2010

"Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."


Σας ενημερώνουμε ότι τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.( Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: