12 Ιουλ 2010

Πάνω από το στόχο η μείωση του ελλείμματος στο εξάμηνο

Ξεπέρασε το στόχο του προγράμματος η μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο Ιανουάριου-Ιουνίου 2010. Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 9.645 εκατ. ευρώ από 17.866 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σε δημοσιονομική βάση, καταγράφοντας πτώση 46%, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο μείωσης κατά 39,5% με βάση το σύνολο των μέτρων που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του εξαμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 7,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 12,8%, έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 12,7%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,4%, ενώ οι δαπάνες για τόκους είναι μειωμένες στο εξάμηνο κατά 13,3% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 39,8%, ενώ τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 40,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: