9 Σεπ 2010

Αύξηση 3% στις εξαγωγές το α’ εξάμηνο του 2010. Μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 27,2%

Με βάση την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε αξία κατά 3% (σε 7.384 εκ.€ από 7.167 εκ.€). Οι εισαγωγές ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία και στο εξεταζόμενο εξάμηνο η αξία τους μειώθηκε κατά -18,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009 (σε 20.097 εκ.€ από 24.638 εκ.€).

Η θετική αναστροφή της πορείας των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των εισαγωγών, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος σε 12.714 εκ. € έναντι 17.471 εκ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 (-27,2%).

--- Ο χάρτης των εξαγωγών

Η ανοδική ώθηση των εξαγωγών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών προς τις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στην κατά 2,8% αύξησή τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) που απορρόφησε πάνω από το ήμισυ (57,8%) της αξίας τους.

Συγκεκριμένα αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τους εταίρους στην ΕΕ(27) κατά 6,8%, τις χώρες των Βαλκανίων (1,5%), την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (22,5%), τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (8,4%) και τη Ν.Α. Ασία (46,3%), ενώ μείωση σημειώθηκε προς τις χώρες της Β. Αμερικής (-26,6%), τις Υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (-9,3%), τις χώρες της Αφρικής (-31,1%) και της Λατινικής Αμερικής (-21,1%).

Κατά χώρες σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς τη Γερμανία κατά 8,4% (845 εκ. € στο εξάμηνο του 2010) και το Ην. Βασίλειο κατά 51,4% (427 εκ.€) οι οποίες είναι από τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας και επανέκτησαν σημαντικά μερίδια στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Αξιοσημείωτη επίσης ήταν και η αύξηση των εξαγωγών προς την Τουρκία κατά 28,8% (383 εκ. €), τη Ρουμανία κατά 11,4% (306 εκ. €), τη Ρωσία κατά 31% (127 εκ. €), τα Ην. Αρ. Εμιράτα κατά 58,1% (78 εκ. €) και την Κίνα κατά 55,8% (71 εκ. €).

Αντίθετα, μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά -34,9% (255 εκ. €), την Ελβετία κατά -62,4% (81 εκ .€) και την Αίγυπτο κατά -16% (85 εκ. €).

--- Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Σημειώνεται, ότι η ανοδική πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας μας είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός των καυσίμων -που κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με του πρώτου εξαμήνου του 2009- και ιδίως των βιομηχανικών προϊόντων. Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων ενίσχυσαν το ήδη υψηλό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (από 58,5% σε 58,9% στο εξάμηνο του 2010), καθώς σε αξία αυξήθηκαν κατά 2,3% και έφτασαν σε 4.318 εκ.€ από 4.222 εκ.€.

Η μικρή αύξηση (1%) της αξίας των εξαγωγών «αγροτικών προϊόντων», οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών από 24,5% σε 24,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2010, και οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 5,6% (από 1.358 εκ.€ σε 1.434 εκ.€), που υπερκάλυψε –λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής (79%) στην εν λόγω κατηγορία- τις μειώσεις στις κατηγορίες «ποτά & καπνός» (κατά -12,6%, στα 243 εκ.€ από 278 εκ.€) και «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής πρέλευσης» (κατά -15%, στα 129 εκ.€ από 151 εκ.€ στο εξάμηνο του 2009).

Στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές «καυσίμων» (655 εκ.€), με ποσοστό συμμετοχής 9,1% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, ενώ αυξήθηκαν οι εξαγωγές των «πρώτων υλών» κατά 16,3% (από 353 εκ.€ σε 411 εκ.€) με ποσοστό συμμετοχής 5%, καθώς και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» που αυξήθηκαν κατά 30,4% (από 149 εκ.€ σε 195 εκ.€), αλλά συμμετέχουν με πολύ μικρό ποσοστό (2,1%) στις συνολικές εξαγωγές.


Άλμα εξαγωγών προς Ρωσία, Λευκορωσία το α΄ εξάμηνο


Αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως του 30,99% σε ευρώ και μεγάλη μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς τη χώρα μας κατά -52,24% προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας σχετικά με την πορεία του διμερούς εμπορίου Ρωσικής Ομοσπονδίας-Ελλάδας.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο 2010, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στα 126,97 εκατ. ευρώ έναντι 96,93 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα 2009. Παράλληλα, οι ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη μείωση κατά -52,24% και από 1,26 δισ. ευρώ περιορίστηκαν στα 605,30 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2010.

Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -46,32% και από 1,36 δισ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2009, περιορίστηκε στα 732,28 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Αναλυτικότερα:

- Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 30,99% οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών 43.03 (γουνοδέρματα, γουναρικά), 85.17 (ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία), 08.09 (φρούτα νωπά), ενώ σημαντική θεωρείται η αύξηση που παρουσιάζεται στη δασμολογική κατηγορία 03.02 (ψάρια νωπά, με εξαίρεση τα φιλέτα). Για τις δασμολογικές κατηγορίες 85.17 (ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία) και 89.01 (πλοία για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων), σαφέστερη εικόνα θα προκύψει με τα στατιστικά στοιχεία των επόμενων τριμήνων.

- Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά -52,24%, που οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών 27.09 (λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά) και 27.10 (λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά). Αντίθετα, αύξηση παρουσίασε η εξαγωγή προϊόντων της δασμολογικής κατηγορίας 27.11 (αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες). Το γεγονός αυτό, καθώς και η επισήμανση της Στατιστικής Υπηρεσίας ότι τα πετρελαιοειδή εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στα στατιστικά στοιχεία του τέλους του έτους, μας οδηγεί στο να διατηρούμε επιφυλάξεις για μερική έστω αλλαγή της μέχρι σήμερα διαφαινόμενης εικόνας των ρωσικών εξαγωγών προς Ελλάδα, αφού οι ανωτέρω κατηγορίες αφορούν το 65% περίπου των ρωσικών εξαγωγών προς Ελλάδα.

- Στις υπόλοιπες δασμολογικές κατηγορίες, πλην προϊόντων ενέργειας, παρατηρούνται σαφώς αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα.

- Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με τη Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το αρνητικό μας ισοζύγιο με τη χώρα αυτή μειώθηκε κατά 59,13% και ανήλθε στα -478,32 εκατ. ευρώ, από αρνητικό ισοζύγιο της τάξεως των -1,17 δισ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2009.

- Επίσης, παρατηρείται ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στη Ρωσία είναι λιγότερο συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα κατέχουν το 64,17% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, σε εξαγωγές προϊόντων ενέργειας.


Διμερές εμπόριο Λευκορωσίας - Ελλάδας

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς Λευκορωσία της τάξεως του 11,25% σε ευρώ και πολύ μικρή αύξηση των εισαγωγών προϊόντων προέλευσης Λευκορωσίας προς τη χώρα μας κατά +0,23% προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος σχετικά με την πορεία του διμερούς εμπορίου Λευκορωσίας-Ελλάδας.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο 2010, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στα 3,506 εκατ. ευρώ έναντι 3,151 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα 2009. Παράλληλα, οι λευκορωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν πολύ μικρή αύξηση κατά +0,23% και από 0,598 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα 0,599 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2010.

Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά +9,49% και από 3,75 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2009, ανήλθε στα 4,10 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Αναλυτικότερα:

- Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 11,25% οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών 08.09 (φρούτα νωπά), 08.10 (άλλοι καρποί και φρούτα νωπά), ενώ οι δασμολογικές κατηγορίες 33.04 (προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ) και 76.07 (φύλλα και ταινίες από αλουμίνιο), που αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο όγκο, παρουσιάζουν μεγάλη ή μικρή μείωση, αντίστοιχα.

- Οι εξαγωγές της Λευκορωσίας παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,23%, που οφείλεται, εν πολλοίς, στην εμφάνιση προϊόντων σε διάφορες δασμολογικές κατηγορίες, για πρώτη φορά. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο να διατηρούμε επιφυλάξεις για τη μελλοντική πορεία των λευκορωσικών εξαγωγών προς Ελλάδα, οι οποίες, προς το παρόν, εμφανίζονται να έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: