27 Οκτ 2010

Κατασκευαστικό Κόστος Οικοδομής






1. Υλικά 37,00%
2. Εργασία - Ημερομίσθια19,00%
3. Υπεργολαβικό κέρδος11,00%
4. Κόστος Κράτους31,00%
5. Κόστος Αμοιβών Μηχανικών2,00%

100,00%
Το Κόστος Κράτους αναλύεται

4.1.ΦΠΑ14,50%

4.2. ΙΚΑ 8,50%
4.3. Οργανισμοί (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-Αποχέτευση) 3,00%
4.4. Φόροι (ΦΜΥ,ΦΕΜ,Φορ.εργολ.,κλπ) 5,00%

31,00%