15 Απρ 2010

Ανακοίνωση

Η επιτροπή 8 ωριτών 1975-1982 των ομοταγών Πανεπιστημίων εξωτερικού πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σχετικά με το αίτημα της αναγνώρισης των "χαμένων" συνταξίμων ετών αυτής της περιόδου από το ΤΣΜΕΔΕ, ότι μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σε συμφωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας΄ η σχετική τελική τροποποίηση εισήχθει από το Υπουργείο στη Βουλή.


Για την Επιτροπή 8 ωριτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: