8 Απρ 2010

Σχολιασμός του Σχεδίου Νόμου για τους Ημιυπαιθρίους

Αυτό που γράφει στον πίνακα τη παραγράφου 2 "Δεν προσμετρούνται οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης στον συντελεστή δόμησης." πρέπει να το δούμε με την κατάργηση της αλλαγής του ΓΟΚ στο άρθρο 7 παράγραφος (1) του εδαφίου (Β) περίπτωση (η) που είχε κάνει το άρθρο 41 του Ν.3775 (ΦΕΚ. 122/21-7-2009) «η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτιρίου ή στην Πυλωτή».

Όσο για το "Καταργείται η βύθιση των υπογείων." πρέπει να αλλάξει το «β) εφόσον η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει τα 0,80 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους » της περίπτωσης (β) σε 1.50 μ.

Το βασικό πρόβλημα που παρατηρώ στο Ενημερωτικό σημείωμα σχεδίου νόμου Αυθαίρετες Υπερβάσεις Δόμησης είναι αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου στο τελευταίο εδάφιο "Επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 5 του ν.3212/2003 για τις κυρώσεις σε περίπτωση κατασκευής αυθαιρεσιών στους κυρίους, εργολάβους ή μηχανικούς."

Δεν υπάρχουν σχόλια: