14 Ιουν 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ


Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,250 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,96%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 3,225 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: