26 Νοε 2010

Ανάπτυξη. Προτάσεις για αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει σταθερότητα στην νομοθεσία που υπάρχει γύρο απ’ την οικοδομή. Και όταν λέμε νομοθεσία εννοούμε σε όλα τα επίπεδα (φορολογικό – πολεοδομικό – ενεργειακό, πράσινης ανάπτυξης κλπ.). Πρέπει δηλαδή να γίνει ότι είναι να γίνει ένα πακέτο και μετά να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν θα αλλάξει τίποτε.

Συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν :

Α) Θέσπιση ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία στον μικρό συντελεστή 6,5%. Αυτό θα βοηθήσει τους εργολάβους να μειώσουν την τιμή τους σε πρώτη και δεύτερη κατοικία στην τιμή του κόστους τους χωρίς ΦΠΑ, αφού θα τους επιστρέφεται ΦΠΑ και από την πρώτη κατοικία και επίσης θα εξαφανίσει το κίνητρο τους για υποτιμολογίσεις. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό από την αύξηση του ΦΠΑ και την αύξηση των εισοδημάτων των υπεργολάβων και προμηθευτών (πάταξη φοροδιαφυγής). Κοινωνικά μπορεί να επιβαρύνει αλλά πρέπει να εξετασθεί το δημοσιονομικό όφελος όπου πρέπει να μπορεί να καλύψει την επιδότηση του ποσού αυτού (ΦΠΑ 6,5%)

Β) Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα η κατασκευαστική εταιρία να μπορεί να συμψηφίζει το ΦΠΑ στην φορολογική περίοδο του, όπως συμβαίνει σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες. Δηλαδή όταν πουλάει ένα ακίνητο πρέπει ο αγοραστής να καταβάλει το τίμημα μαζί με το σύνολο του ΦΠΑ στον κατασκευαστή και ο κατασκευαστής να συμψηφίζει με τις εισροές του, το ΦΠΑ (ανεξάρτητα των χιλιοστών του διαμερίσματος) και να καταβάλει την διαφορά στο κράτος. Αυτό δημοσιονομικά έχει αποτέλεσμα θετικό γιατί εξαφανίζει το κίνητρο για υποτιμολογίσεις. Αυξάνει την ρευστότητα των κατασκευαστών που δεν υπολογίζουν στο κόστος το ΦΠΑ των εισροών μειώνοντας τις τιμές.

Γ) Πρέπει να εξετασθεί η μείωση του ΦΠΑ στην «δεύτερη κατοικία» από το 23% στο 13% με παράλληλη αύξηση των αντικειμενικών τιμών στις πραγματικές. Δημοσιονομικά θα έχει θετικό αποτέλεσμα για δύο λόγους, πρώτον θα αυξηθεί το εισόδημα – κέρδος (πάταξη της φοροδιαφυγής) των κατασκευαστών, και δεύτερον αύξηση των υπολοίπων φόρων που υπάρχουν στο ακίνητο και σχετίζονται με τις αντικειμενικές αξίες. Η μείωση αυτή θα δώσει μεγάλη ώθηση στην οικοδομή αλλά και στην ψυχολογία της οικονομίας (μείωση φόρων) αρκεί να συνοδευτεί από ρητή δέσμευση για σταθερότητα του ΦΠΑ.

Δ) Είναι σωστό και θα βοηθήσει πολύ αυτό που αναγγέλθηκε για την ανάκληση του πόθεν έσχες στην πρώτη κατοικία αρκεί να μην μπει κανένας άλλος περιορισμός (εμβαδού ή αξίας).

Ε) Να εξετασθεί αν μπορεί να επεκταθεί το μέτρο του επαναπατρισμού των χρημάτων σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1059/14-5-2010 (παράγραφος -η- περί αγοράς ακινήτων ή άλλων επενδύσεων) και για χρήματα που υπήρχαν στην αλλοδαπή μετά την 15/4/2010 ή και για χρήματα που υπάρχουν σε θυρίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: