20 Ιαν 2010

Να ποιός έχει την ευθύνη για τις πολεοδομικές παραβάσεις

Σήμερα πρόσεξα στον τοίχο της πολεοδομίας .............
την ανακοίνωση
"αυτοψίες για ρευματοδότηση νέων οικοδομών γίνονται μόνο όταν υπάρχουν εκκρεμείς καταγγελίες στο τμήμα ελέγχου κατασκευών."

Δηλαδή ένας επιβλέπων μηχανικός που θέλει νόμιμα να κάνει την δουλεία του πρέπει να καταγγείλει τον εργοδότη του!!!

Υ.Γ. Η πολεοδομία είναι του Δήμου Αθηνών