24 Μαρ 2009

Η λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων

Η λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων σε πολλές περιπτώσεις είναι προβληματική. Ο συνήθης χρόνος έκδοσης μιας πολεοδομικής άδειας είναι από 3 μήνες έως 9 μήνες με μέσο τους 6 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί :

Λίγες ώρες υποδοχής των μηχανικών. Οι περισσότερες πολεοδομίες στην χώρα δέχονται κοινό (μηχανικούς και πολίτες) 3 φορές την εβδομάδα από 4 μέχρι 5 ώρες την ημέρα.

Για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση εγκρίσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς (υψόμετρο απ’ το Δήμο, έγκριση φυσικού αερίου, έγκριση από πυροσβεστική, αρχαιολογική υπηρεσία, συμβόλαιο και μεταγραφή γκαράζ, δασαρχείο, βεβαίωση ΔΕΗ για υποσταθμό, επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου, πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής, βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα, έγκριση υπουργείου πολιτισμού, βεβαίωση κτηματολογίου, οριογραμμή ρέματος, ΣΧΟΠ, ΔΜΕΟ, έγκριση αεροδρομίου, έγκριση από οργανισμό Αθήνας, διεύθυνση αποχέτευσης κ.λ.π.) Ο ελάχιστος αριθμός αυτών είναι 5 και μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ξεπεράσουν και τις 20!

Έλλειψη μηχανοργάνωσης. Το πρόγραμμα e-πολεοδομία το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι τώρα είναι να προσθέσει γραφειοκρατία, γιατί το πολεοδομικά γραφεία το χρησιμοποιούν σαν ένα δεύτερο πρωτόκολλο παράλληλο με το παλιό καλό χειρόγραφο.

Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στα πολεοδομικά γραφεία οι υπάλληλοι που ελέγχουν τις άδειες δεν επαρκούν και πολλές φορές δεν έχουν την κατάλληλη ειδικότητα ή την απαιτούμενη κατάρτιση.

Ταλαιπωρία των πολιτών λόγω πολύωρης αναμονής χωρίς να εξασφαλίζονται στοιχειώδη. Δεν υπάρχουν τουαλέτες για το κοινό, οι τουαλέτες συνήθως είναι στον πάνω όροφο και είναι μόνο για τους υπαλλήλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: