19 Ιουν 2008

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Για να αναλύσουμε το κόστος της οικοδομής και της επιπτώσεις της ακρίβειας σ’ αυτό πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας δύο παράγοντες.
Α) Την αύξηση των τιμών των υλικών.
Β) Το ποσοστό επίδρασης της αύξησης στο συνολικό κόστος κατασκευής της οικοδομής.
Στο πρώτο ερώτημα παρατηρείται σημαντική αύξηση το α’ εξάμηνο του 2008 στην τιμή του σιδηρού από 0,58 €/Kgr σε 0,93 €/Kgr ( 60,34 %), στην τιμή των αδρανών από 6,00 €/Τn σε 11,00 €/Τn ( 83,33 %), στην τιμή του τσιμέντου από 93,00 €/Τn σε 105,00 €/Τn ( 12,90 %), στην τιμή του έτοιμου σκυροδέματος από 52,00 €/κ.μ. σε 60,00 €/κ.μ. ( 9,75 %).
Υπολογίζοντας ότι το ποσοστό επιβάρυνσης στο κόστος κατασκευής μιας οικοδομής των παραπάνω υλικών ανέρχεται στο 20 % είναι εύκολο να υπολογίσουμε ότι η συνολική επιβάρυνση στο πρώτο εξάμηνο του 2008 μόνο από τις παραπάνω αυξήσεις στο τελικό κόστος κατασκευής της οικοδομής είναι της τάξης του 11 % με 12 %.

Δεν υπάρχουν σχόλια: